Aktualności

Nabór / informacja o rozstrzygnięciu Aktualności
1sierpień

Nabór / informacja o rozstrzygnięciu

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. technicznych

Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach
W wymiarze czasu pracy – 1 etat


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Klaudia Kozera zamieszkała w Sąspowie.

UZASADNIENIE WYBORY:

Pani Klaudia Kozera jako kandydatka na stanowisko podinspektora/inspektora ds. technicznych Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach spełnia stawiane wymagania. Legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej, ponadto posiada doświadczenie zawodowe predestynujące do pracy w tutejszym Zakładzie.

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Wymagana zmiana umów na dostawę wody i odbiór ścieków

1 październik Wymagana zmiana umów na dostawę wody i odbiór ścieków

Poprzednia wiadomość:
Nabór / informacja o rozstrzygnięciu

8 październik Nabór / informacja o rozstrzygnięciu