Aktualności

Wymagana zmiana umów na dostawę wody i odbiór ścieków
2październik

Wymagana zmiana umów na dostawę wody i odbiór ścieków

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach w związku z Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia nr XXIX/183/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jerzmanowice oraz w celu regulacji centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług podatku VAT w Gminie Jerzmanowice-Przeginia informuje, iż konieczne jest zawarcie nowych umów na dostawę wody i odbiór ścieków bytowo gospodarczych.

W chwili obecnej dostawcą usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest

Gmina Jerzmanowice-Przeginia
ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice, NIP: 677-20-19-451,
Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach
ul. Rajska 24, 32-048 Jerzmanowice

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 2015 r. poz. 139 późn. zm.) zapraszamy wszystkich naszych odbiorców do siedziby zakładu celem zawarcia nowych umów na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Do zawarcia nowej umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości. W przypadku podpisywania umowy w imieniu właściciela lub współwłaściciela niezbędne będzie posiadanie oryginału pełnomocnictwa do występowania w czyimś imieniu.

Marcin Synowiec
Dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne
w Jerzmanowicach

 

 

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Wymagana zmiana umów na dostawę wody i odbiór ścieków

21 grudzień ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEM

Poprzednia wiadomość:
Wymagana zmiana umów na dostawę wody i odbiór ścieków

1 grudzień Nabór / informacja o rozstrzygnięciu