Taryfy za wodę i ścieki

Taryfy za wodę i ścieki

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach informuje, iż od dnia 01.01.2018 r. do dnia 10.06.2018 r.

za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązują następujące stawki:

 

 1. Ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa zł/punkt poboru/3 m-ce

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa ZW 1

(gospodarstwa domowe)

3,34

3,61

10,60

11,45

2

Grupa ZW 2

(cele przeciwpożarowe)

3,08

3,33

6,56

7,08

 

2. Ceny dotyczące odprowadzania ścieków

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa zł/punkt poboru/3 m-ce

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa OŚ 1

(gospodarstwa domowe)

5,66

5,01*

6,11

5,41*

10,60

11,45

2

Grupa OŚ 2

 (Zakłady pracy)

5,66

6,11

10,60

11,45

3

Grupa OŚ 3

 (przydomowe przepompownie ścieków)

5,40

4,75*

5,83

5,13*

10,60

11,45

 

* Cena uwzględnia dotację dla gospodarstw domowych (grupa OŚ1, OŚ3) oraz obiektów użyteczności publicznej w wysokości 0,65 zł (netto) za 1 m3 ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr XLII/273/2017 z dnia 20 listopada 2017 r..

3.Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

 

L.p.

Rodzaj stawki

Stawka opłaty w zł

netto

brutto

1

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

290,97

314,25

2

Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

290,97

314,25

Do wyżej podanych cen i stawek dolicza się podatek VAT od towarów i usług w obowiązującej wysokości.