Twardość wody

Twardość wody

Miejscowość

Twardość

[mg CaCO3/l]                                     [mval/l]

Stopień niemiecki                 [0n][0dH]

Szklary

269                  Średnia                  5,4

15,1

Sąspów ‘’Poręba’’

267                  Średnia                  5,3

15,0

Sąspów „Wymysłów”

222                  Średnia                  4,4

12,5

Przeginia

210                  Średnia                  4,2

11,8

Łazy ‘’Jawór’’

255                  Średnia                  5,1

14,3

Łazy

238                  Średnia                  4,8

13,4

Jerzmanowice

301                  Twarda                  6,0

16,9

Czubrowice

265                  Średnia                  5,3

14,9

Racławice

   299                  Średnia                  5,98

16,8