Informacje o nas

Informacje o nas

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach
ul. Rajska 24, 32-048 Jerzmanowice
biuro@zwgjerzmanowice.pl
tel./fax 12 3895023

Dyrektor Zakładu - Dariusz Gęgotek
tel. 12 3895023
e-mail: dgegotek@zwgjerzmanowice.pl

Kadra osobowa zakładu: 

Dział obsługi klienta
Podinspektor ds.Technicznych – Magdalena Hrabia
tel. 12 3895023
mhrabia@zwgjerzmanowice.plodczyty@zwgjerzmanowice.pl

Dział finansowo-księgowy
Główna Księgowa – Ewa Mosurek
tel. 12 3895023
emosurek@zwgjerzmanowice.pl

Inspektor ds. Ekonomiczno – Księgowych – Ewa Kemona
tel. 12 3895023
ekemona@zwgjerzmanowice.pl

Dział techniczny

Starszy Inspektor – Janusz Jędrusiak
tel. 12 3895023
jjedrusiak@zwgjerzmanowice.pl

Starszy Inspektor – Joanna Piątek
tel. 12 3895023
jpiatek@zwgjerzmanowice.pl

Pracownicy w terenie
Inkasent – Adam Goraj

Majster ds. wodociągowych i kanalizacyjnych 

Paweł Ficek (odpowiedzialny za wodociąg Przeginia, Gotkowice),

Konserwator sieci wodociągowej
– Grzegorz Kowalik (odpowiedzialny za wodociąg Jerzmanowice. Łazy Jawór),

Konserwator sieci  kanalizacyjnej
Andrzej Klich (odpowiedzialny za wodociąg Czubrowice, Racławice),

– Tadeusz Filipek (odpowiedzialny za wodociągi Szklary, Łazy),

Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej 
– Marcin Kowalik (odpowiedzialny za wodociąg Sąspów – Wymysłów, Sąspów – Poręba),

Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej
Józef Mirek (Oczyszczalnia ścieków w Żarach)
– Dariusz Polak (Oczyszczalnia ścieków w Szklarach).

Konserwator maszyn i urządzeń, elektromonter
Grzegorz Kurek,

Oczyszczalnia ścieków w Żarach:

e-mail: oczyszczalnia@zwgjerzmanowice.pl

Oczyszczalnia ścieków w Szklarach:

e-mail: oczyszczalniaszklary@zwgjerzmanowice.pl