Jerzmanowice Dół

Jerzmanowice Dół

Miejscowość Jerzmanowice zaopatrywana jest w wodę z wodociągu wiejskiego dla którego źródłem wody jest ujęcie zlokalizowane w centrum wsi Jerzmanowice, tzw. ujęcie podstawowe. Sieć wodociągowa zbudowana jest z rur stalowych i z tworzyw sztucznych o średnicach 80 – 225mm. Wodociąg posiada trzy strefy zasilania: grawitacyjną, hydroforową i zredukowanego ciśnienia.

CHARAKTERYSTYKA UJĘCIA WODY

Jest ono eksploatowane od 1981 roku i znajduje się na wysokości 412,60 m n. p. m.

Woda ujmowana jest za pomocą studni głębinowej z utworów jurajskich o głębokości 40,0m. Na wysokości 14m zainstalowana jest pompa głębinowa firmy Grundfos. Poziom ustabilizowany wód podziemnych w 1981 roku zlokalizowany był 1,55m poniżej poziomu terenu, natomiast w 2010 roku ustabilizowany poziom wód podziemnych zalega na 9,60m p. p. t. Zasięg oddziaływania tego ujęcia wynosi R = 101,1m.

Nierównomierność rozbioru wody jest wyrównywana za pomocą zbiornika wyrównawczego o pojemności 2x500 m3. Ma on za zadanie również utrzymanie zapasu wody przeciwpożarowej. Na działce przy zbiornikach znajduje się hydrofornia, która zasila górną część wsi Jerzmanowice, część Sąspowa i Bębła wzdłuż drogi krajowej oraz budynki usytuowane przy drodze do Łaz. Zabudowania wsi Jerzmanowice położone przy drodze do Szklar i Dubia są poprzez komorę redukcji ciśnienia. W związku z wykonaniem połączeń sieci wodociągowych woda ze studni Jerzmanowice-Dół może być przesyłana do miejscowości Szklary, Przeginia, Gotkowice oraz Łaz. Aktualnie z wodociągu korzysta około 1000 gospodarstw.