Łazy

Łazy

Wieś Łazy zaopatrywana jest w wodę z wodociągu lokalnego. Źródłem wody jest studnia głębinowa przy drodze gminnej w centrum miejscowości. Woda ujmowana jest za pomocą studni pompy głębinowej firmy Grundfos z silnikiem o mocy 7,5 kW. Głębokość studni wynosi 100,7m z ustabilizowanym zwierciadłem wody na poziomie 56,15 m poniżej ternu. W przypadku wystąpienia konieczności woda może być dezynfekowana poprzez zastosowanie podchlorynu sodu z pomocą chloratora.

Woda ze studni głębinowej tłoczona jest do sieci i zbiornika wyrównawczego o pojemości 50m3, zlokalizowany na pograniczu miejscowości Łazy i Jerzmanowice.

Ujęcie wykorzystywane jest do zaopatrywania w wodę mieszkańców wsi Łazy dla celów gospodarczych oraz dla zabezpieczenia przeciwpożarowego. Ilość gospodarstw aktualnie korzystających z wodociągu wynosi 177. Wydajność studni wynosi maksymalnie nie może przekroczyć 13,0 m3/h.