Przeginia

Przeginia

Miejscowość Przeginia, Gotkowice część Czubrowic oraz Jerzmanowic (Kolonia Czołowa i Kolonia Zachodnia) zaopatrywana jest w wodę z wodociągu wiejskiego dla którego źródłem wody jest ujęcie zlokalizowane w centralnej części wsi Przeginia.

CHARAKTERYSTYKA UJĘCIA WODY

Ujęcie eksploatowane jest od 1970 roku i znajduje się na wysokości 420,30 m n. p. m. Studnia ma głębokość 100m. Zarówno poziom nawiercony jak i ustabilizowany wód podziemnych w 1970 roku zlokalizowany był 15,60 m poniżej poziomu terenu, natomiast w 2010 roku ustabilizowany poziom wód podziemnych uległ podniesieniu i zalega 9,60m p. p. t. Na głębokości 35 m zainstalowana jest pompa głębinowa firmy Grundfos. Zasięg oddziaływania tego ujęcia wynosi R = 90,5 m. Nierównomierność rozbioru wody jest wyrównywana za pomocą zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 350 m3 położony w miejscowości Gotkowice. Na działce przy zbiornikach znajduje się hydrofornia, która zasila część wsi Jerzmanowice (Kolonia Czołowa) oraz część budynków w Gotkowicach. Aktualnie z wodociągu korzysta około 1050 gospodarstw.