Racławice

Racławice

Wieś Racławice zaopatrywana jest w wodę z wodociągu wiejskiego dla którego źródłem wody jest studnia głębiowa w Racławicach

CHARAKTERYSTYKA UJĘCIA WODY

Jest ono eksploatowane od 1991 roku i znajduje się na wysokości 381,0 m n. p. m. Woda ujmowana jest za pomocą studni głębinowej z utworów jurajskich o głębokości 50,7 m. Ustabilizowane zwierciadło wody jest na głębokości 17,4m. Zasięg oddziaływania tego ujęcia wynosi R = 205,0 m. Nierównomierność rozbioru wody jest wyrównywana za pomocą zbiornika wyrównawczego dwukomorowego o pojemności 200 m3. Ma on za zadanie również utrzymanie zapasu wody przeciwpożarowej. Aktualnie z wodociągu korzysta około 370 gospodarstw.