Sąspów Poręba

Sąspów Poręba

 

Przysiółek „Poręba” położony jest w południowo – wschodniej części wsi Sąspów, otoczony kompleksem leśnym północno – zachodniej części Ojcowskiego Parku Narodowego. Zaopatrywany jest w wodę z niewielkiego wodociągu lokalnego. Źródłem wody jest tutaj studnia wiercona, zlokalizowana przy drodze. Zabudowę stanowi kilkanaście budynków skupionych głównie wzdłuż dróg o charakterze lokalnym na terenie przysiółka. Przez długie lata zaopatrzenie w wodę opierało się na wodzie dowożonej beczkowozami z wodociągu wiejskiego Jerzmanowice lub nawet z potoku Sąspówka.

CHARAKTERYSTYKA UJĘCIA WODY

Ujęcie eksploatowane jest od 1993 roku i znajduje się na wysokości 479 m n. p. m. Woda ujmowana jest za pomocą studni głębinowej z utworów jurajskich o głębokości 130,0 m. W studni zainstalowana jest pompa głębinowa typu GB1.12 . Sterowanie pracą pompy odbywa się za pomocą łącznika ciśnieniowego przy zbiorniku hydroforowym. Ustabilizowane zwierciadło wody jest na poziomie 104 m poniżej terenu. Zasięg leja depresji studni wynosi R = 68,0 m. W oddzielnej komorze z kręgów betonowych, zlokalizowanej obok studni, zainstalowany jest zbiornik hydroforowy o pojemności 0,3 m3 z kompletem osprzętu kontrolnego i sterującego. Aktualnie z wodociągu korzysta około 15 gospodarstw. Wydajność eksploatacyjna ujęcia wynosi 4,1 [m3/h] czyli 98,4 [m3/d].