Szklary

Szklary

Wieś Szklary zaopatrywana jest w wodę z wodociągu wiejskiego dla którego źródłem wody jest ujęcie zlokalizowane w centrum wsi nad potokiem Szklarka. Sieć wodociągowa zbudowana jest z rur z tworzyw sztucznych o średnicach 80 – 100 mm.

CHARAKTERYSTYKA UJĘCIA WODY

Jest ono eksploatowane od 1988 roku i znajduje się na wysokości 348,1 m n. p. m. Woda ujmowana jest za pomocą studni głębinowej z utworów jurajskich i permskich o głębokości 19,5 m. Na wysokości 14 m zainstalowana jest pompa głębinowa firmy Grundfos. Poziom ustabilizowany wód podziemnych w 1981 roku zlokalizowany był 1,55 m poniżej poziomu terenu. natomiast w 2010 roku ustabilizowany poziom wód podziemnych uległ podniesieniu i zalega 9,60m p. p. t. Zasięg oddziaływania tego ujęcia wynosi R = 159,7 m. Woda ujęta ze studni tłoczona jest za pomocą pompy głębinowej do zbiornika wyrównawczego, a następnie grawitacyjnie dopływa do sieci. Zbiornik wyrównawczy ma za zadanie wyrównanie nierównomierności rozbioru wody i utrzymanie zapasu wody przeciwpożarowej. Jest on dwukomorowy o pojemności 2x75 m3. Wody ze spustu i przelewu zbiornika odprowadzane są do opływu potoku Szklarka. Aktualnie z wodociągu korzysta około 170 gospodarstw.