ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ZWG w Jerzmanowicach

W celu złożenia wniosku elektronicznego do Zakładu Wodociągów Gminnych w Jerzmanowicach należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

By złożyc wniosek należy posiadać własne konto na stronie ePUAP w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji (w przypadku braku konta można je utworzyć na w/w stronie).

 

ePUAP